Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Utökad underrättelseskyldighet för bättre kvalitet i folkbokföringen – hemställan om förordningsändring

Datum: 2013-11-11

Område: Folkbokföring

Dnr/målnr/löpnr:

131 368229-13/113

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i folkbokföringsförordningen (1991:749) så att alla myndigheter som har anledning att anta att den adress en person har inte är registrerad i folkbokföringen ska underrätta Skatteverket om adressen.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)”.