Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet och därmed sammanhängande förordningsändringar

Datum: 2012-05-21

Dnr/målnr/löpnr:

480 344540-12/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder i syfte göra det möjligt för verket att föra en databas för handläggning av registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken (1987:230) och förandet av äktenskapsregistret. Därutöver hemställer Skatteverket att regeringen bemyndigar verket att meddela föreskrifter rörande elektroniskt utlämnande av uppgifter från äktenskapsregistret och avseende betalningen för dessa. Skatteverkets hemställer också att regeringen beslutar om vissa förtydliganden i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret.  
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av den bifogade promemorian "Förslag till lag (2012:xx) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet samt ändringar i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret och förordningen (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden".

Länk till den bifogade promemorian. Pdf, 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit, tf. överdirektören Lars Åke Leijkvist, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Ulrika Lundström samt rättsliga utredaren Anna Döös, föredragande.