Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Datum: 2012-03-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 418217-11/111
Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att fler företag ska använda kassaregister enligt 39 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen — Fler ska använda kassaregister.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektören Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, enhetschefen Anders Bäck, enhetschefen Jan-Erik Bäckman, verksamhetsutvecklaren Lars Lundh samt rättsliga experten Urban Bjergert, föredragande.

Länk till rapporten Pdf, 244.5 kB, öppnas i nytt fönster.