Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändringar i lagen (2005:130) om dödförklaring

Datum: 2012-05-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 341327-12/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslag till ändringar i lagen (2005:130) om dödförklaring lämnas i en till hemställan bifogad promemoria "Ändringar i lagen (2005:130) om dödförklaring". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Ulrika Lundström samt rättslige utredaren Ann-Charlotte Hansen, föredragande.

Promemoria "Ändringar i lagen (2005:130) om dödförklaring" Pdf, 73.5 kB, öppnas i nytt fönster..