Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Förstudie om förenkling av den frivilliga skattskyldigheten för mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokaler

Datum: 2012-06-04

Dnr/målnr/löpnr:
131 314941-12/113
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

I enlighet med givet uppdrag (enligt beslut 2012-04-12, Fi2008/4211(delvis)) överlämnar Skatteverket bifogad förstudie.

Länk till förstudien Pdf, 788.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit Lars Åke Leijkvist, Vilhelm Andersson, Urban Strömberg, Malin Magnusson, Karin Norberg, Claes Pedersen och Per Kjellsson, föredragande.