Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser/rapporter

Hybridsituationer inom bolagssektorn – Gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering

Datum: 2012-04-23

Dnr/målnr/löpnr:

131 183077-12/1211

Rapporten med bilaga är resultatet av en analys och kartläggning som Skatteverket gjort av ett område som benämnts hybridfinansiering. I rapporten behandlas bl.a. frågor kring ränteavdrag på koncerninterna skulder.     
      
Efter att arbetet med rapporten slutförts har Finansdepartementet skickat en promemoria "Effektivare ränteavdragsbegränsningar" på remiss i vilken föreslås begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på vissa skulder inom intressegemenskaper. När förslaget genomförts kommer den absoluta merparten av de fall gällande ränteavdrag som redovisas i denna rapport kunna ifrågasättas och avdrag för räntan vägras. Detta p.g.a. att i dessa fall med skuldförhållanden inom en koncern beskattas ränteintäkten inte alls och detta genom att koncernen använt sig av hybridföretag och hybridinstrument (se om dessa begrepp i rapporten).

Länk till rapporten  Pdf, 789.2 kB, öppnas i nytt fönster.