Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ränteavdrag i företagssektorn – Fortsatt kartläggning - Redovisning av uppdrag i 2011 års regleringsbrev

Datum: 2011-12-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 836251-11/113

Redovisning av rubricerat uppdrag lämnas i bifogad promemoria, "Ränteavdrag i företagssektorn — Fortsatt kartläggning". 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Per Danielsson, föredragande.