Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007

Datum: 2011-05-30

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 404493-11/113
Vissa avsnitt ur ovanstående handledning har förts över till Handledning för mervärdesskatt. Vilka avsnitt det är fråga om samt var de där aktuella bestämmelserna fr.o.m. 2011 finns kommenterade framgår av nedanstående förteckning.
Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 (SKV 555)Handledning för mervärdesskatt 2011, del 1 (SKV 553) och del 2 (SKV 554)
  
AvsnittAvsnitt
  
1 Tillämpningsområde och definitioner 1 Definitioner och begrepp
 3.2 Mervärdesskatten och EU
 17.6 Valuta
 17.7 Öresavrundning
13 Återbetalning av skatt till vissa icke skattskyldiga 15 Rätt till återbetalning av ingående skatt
 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.
 41 Kompensation och ersättning för mervärdesskatt
20 Konkurs, ackord m.m. 40 Konkurs och ackord
25 Uthyrning av verksamhetslokal21.11 Administrativa bestämmelser (avseende uthyrning av verksamhetslokal)
26 Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor9.4.2.2 Nya transportmedel
 9.4.2.3 Punktskattepliktiga varor
27 Utländska företagare39 Utländska företagare – etablering
28 Mervärdesskattegrupp8.3 Mervärdesskattegrupp
29 Representanter för enkelt bolag och partrederi8.2.2 Enkla bolag och partrederi
30 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster43 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster
31 Kommunkontosystemet41.2 Kommuner och landsting
  
32 Beräkning av mervärdesskattebaserad EU-avgift3.2.9 Beräkning av mervärdesskattebaserad EU-avgift
34 Olika skattesubjekt m.m.4.4 Omvänd skattskyldighet
 4.5 Frivillig skattskyldighet
 8 Olika skattesubjekt m.m.
 9.7.4 Exportbutiker
35 Bokföring av mervärdesskatt18.2 Bokföringslagens redovisningsregler
 18.3 Mervärdesskattelagens redovisningsregler
 42 Bokföring av mervärdesskatt
35 Beskattning vid import44 Beskattning vid import
Bilaga 5 IdentifieringsnummerBilaga 14 Identifieringsnummer