Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Stora Enso OYJ:s utdelning och dess beskattning, inkomståret 2010

Datum: 2010-04-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 782615-10/111
Fråga:
Rättsavdelningen har fått frågor om hur Stora Enso:s utdelning under 2010, som både avser konventionell utdelning och återbetalning av inbetalat eget kapital, ska beskattas i Sverige.

Svar:
Skatteverket anser att hela det utbetalade beloppet på 0,20 EUR per aktie ska beskattas som utdelning. På beloppet ska preliminärskatteavdrag göras.

Bakgrund:
Stora Enso, som har sitt säte i Finland, har under mars/april 2010 beslutat och betalat ut 0,20 EUR per aktie i utdelning. Enligt Stora Ensos redovisning avser utdelningen dels 0,035 EUR i vanlig utdelning och dels 0,165 EUR återbetalning av inbetalat eget kapital. Någon indragning av aktier sker inte i samband med återbetalningen.

Bolaget har i pressmeddelande den 23 mars 2010 redovisat hur utbetalningen ska redovisas enligt finsk skatterätt. De regler som redovisas i pressmeddelandet gäller inte för svenska aktieägare. För den aktieägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige gäller svenska skatteregler.

Vanlig konventionell utdelning är skattepliktig enligt 42 kap. 1 § IL. Minskar man aktiekapitalet eller reservfonden i ett svenskt AB och minskningen genomförs utan indragning av aktier, behandlas utbetalningen som utdelning (42 kap. 17 § 1 st IL). Sker utbetalningen från en utländsk juridisk person på något liknande sätt behandlas även då utbetalningen som utdelning (42 kap. 17 § 2 st IL).

Skatteverket anser därför att hela det utbetalade beloppet på 0,20 EUR per aktie ska beskattas som utdelning taxeringsåret 2011. På beloppet ska preliminärskatteavdrag göras.

Euroclear AB har av denna anledning utfärdat en speciell rätt som kallas "rätt till återbetalning av eget kapital" (förkortat: rätt t återbet. eget kap). Denna rätt har av praktiska skäl fått ett svenskt ISIN-nummer. Detta innebär att på den delen som man i Finland anser vara utdelning dras det finsk källskatt. Förutom detta ska den svenska utbetalaren dra preliminär skatt med så stort belopp att den tillsammans med den skatt som faktiskt innehållits uppgår till 30 % (8 kap. 10 § SBL). På den del som avser den speciella rätten ska utbetalaren innehålla svensk preliminärskatt på 30 %.