Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning

Datum: 2009-08-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 266104-09/113
Förslag till ändringar i inkomstskattelagen(1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektör Erica Wass, skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson samt rättsliga utredaren Klas Innerstedt, föredragande.

Länk till promemorian Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning Pdf, 124.1 kB.