Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om lagändringar, Begreppet marknadsnoterad i inkomstskattelagen

Datum: 2009-02-16

Dnr/målnr/löpnr:
131 215828-09/113
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att förslagen i bifogad promemoria om ändringar av bestämmelserna om begreppet marknadsnoterad i inkomstskattelagen (1999:1229) genomförs. Promemorian innehåller också förslag om ändringar i bestämmelser med anknytning till begreppet i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
 
Bakgrund och förslag framgår av bifogad promemoria.

Länk till promemorian "Begreppet marknadsnoterad i inkomstskattelagen" Pdf, 222.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad överdirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson samt rättsliga utredaren Åsa Johansson, föredragande.