Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om att möjligheterna att begränsa massutlämnande till enskilda utreds

Datum: 2009-01-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 115006-09/113
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att utreda frågan om frågan om myndigheters skyldighet att lämna ut uppgifter i allmän handling i form av massutlämnande sett i förhållande till berörda personers personliga integritet utreds.

Bakgrunden till hemställan framgår av bifogade promemoria.
Länk till Skatteverkets promemoria "Begränsningar av massutlämnande till enskilda".

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit den rättsliga utredaren Rolf Tyllström, föredragande.