Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändring i skattebetalningslagen m.fl. författningar avseende skyldigheten att lämna skattedeklaration för mervärdesskatt

Datum: 2007-06-25

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr:
131 418672-07/113
Finansdepartementet

Förslag till ändringar i skattebetalningslagen (1997:483) m.fl. författningar avseende skyldigheten att lämna skattedeklaration för mervärdesskatt lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Mervärdesskatt i skattedeklaration". Bakgrund och förslag till ändringar framgår av promemorian.
 
Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad överdirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektören Andersson och tillförordnade skattedirektören Niklasson samt rättslige experten Persson, föredragande.

Länk till promemorianpdf