Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ett snabbare omprövningsförfarande hos Skatteverket

Datum: 2007-06-21

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
131 189971-07/113
Skatteförfarandeutredningen (dir. 2005:129) har i en hemställan till Skatteverket begärt att verket bistår utredningen med bl.a. underlag för ett ställningstagande rörande ett snabbare förfarande hos Skatteverket. Bakgrund till frågan och verkets slutsatser framgår av bifogad promemoria, "Ett snabbare omprövningsförfarande hos Skatteverket".

Skatteverket överlämnar härmed rapporten till Skatteförfarandeutredningen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad överdirektör. I beredningen av ärendet har deltagit rättsliga experterna Lennart Gedeborg och Olof Jonsson. Vid den slutliga handläggningen har deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Roland Åkerblom samt rättslige utredaren Klas Innerstedt, föredragande.

Länk till rapportenpdf