Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Effektivare konkurrenstillsyn SOU 2013:16 (Dnr N2013/1012/MK)

Datum: 2013-06-17

Dnr/målnr/löpnr:

N2013/1012/MK

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen