Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Justitiedepartementets promemoria om förordningsförändringar till följd av prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (Ju2013/1255/L1)

Datum: 2013-03-25

Dnr/målnr/löpnr:

Ju2013/1255/L1

Justitiedepartementet
Rosenbad 4
103 33 Stockholm


Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit överdirektören Helen Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Tomas Algotsson och som föredragande rättslige experten Eskil Henriksson.