Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag (Ju2012/7458/L1)

Datum: 2013-02-11

Dnr/målnr/löpnr:

Ju2012/7458/L1

Justitiedepartementet
Rosenbad 4
103 33 Stockholm


Skatteverket tillstyrker förslaget i promemorian