Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag från Finansinspektionen om ändringar i föreskriften om säkerhetsreserv och redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag (FI Dnr 12-12520)

Datum: 2013-04-22

Dnr/målnr/löpnr:

FI Dnr 12-12520

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm


Skatteverket tillstyrker ändringsförslagen.