Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, Ds 2012:47

Datum: 2013-02-04

Dnr/målnr/löpnr:

Dnr 131 735831-12/112

Näringsdepartementet

103 33 Stockholm


Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.