Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag från Finansinspektionen till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 13-2866)

Datum: 2013-08-20

Dnr/målnr/löpnr:

13-2866

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket tillstyrker ändringsförslagen.