Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Riksdagsförvaltningens betänkande 2012/13:URF1 om omställningsstöd för riksdagsledamöter

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131-93420-131/112

Sveriges Riksdag
Riksdagsförvaltningen
Juridiska enheten
100 12 Stockholm

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö och skattedirektör Urban Strömberg, föredragande.