Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM (2012) 778 final)

Datum: 2013-02-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 88433-13/112

Er beteckning S2012/208/FST

EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktsdirektiv innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhetsområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.