Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemoria Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (S2012/8623/FST)

Datum: 2013-02-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 829428-12/112

Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.