Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning (N2012/5978/E)

Datum: 2013-02-18

Dnr/målnr/löpnr:

131-815066-12/112

Remissen omfattar bestämmelser som berör miljömässiga aspekter på biobränsleproduktion och innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.