Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet, Ds 2012:46

Datum: 2013-01-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 773866-12/112
Socialdepartementet        
103 33 STOCKHOLM
 
S2012/8015/FS

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i rubricerade promemoria.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Lars Åke Leijkvist, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättsliga experten Marie Ahlqvist Bresle, föredragande.