Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Tomträtts- och arrendeutredningens delbetänkande SOU 2012:71 - "Tomträttsavgäld och friköp"; remiss 2012-11-05

Datum: 2013-01-28

Dnr/målnr/löpnr:
131-754150-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Ju2012/7154/L1
 
Skatteverket har inga synpunkter på utredningens förslag.