Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansutskottets förslag om ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Datum: 2013-12-05

Dnr/målnr/löpnr:

131 736977-13/112

​(Konstitutionsutskottets ärende 2013/14:KU32)

1 Sammanfattning

Skatteverket har inte några synpunkter på förslaget i sig. Men ett sent beslut om nivån på skiktgränsen för statlig inkomstskatt kan få konsekvenser för både utbetalare och ett stort antal skattebetalare.

2 Synpunkter

Riksdagens beslut om nivån på skiktgränsen för statlig inkomstskatt är ett viktigt beslut då det ligger till grund för att Skatteverket ska kunna utfärda skattetabeller och besluta om preliminär A-skatt.

För att utbetalare, företag och myndigheter, av ersättning i januari 2014 ska kunna beräkna ett korrekt skatteavdrag behöver Skatteverket riksdagens beslut senast i början av december.  

Ju senare riksdagen beslutar desto större är risken att utbetalare inte kan använda sig av rätt skattetabeller och beslut om preliminär A-skatt. Felaktiga skatteavdrag i januari 2014 påverkar då fler medborgare.

Skatteverket avvaktar tills vidare med att utfärda skattetabeller och besluta om preliminär A-skatt till dess att riksdagen beslutar med anledning av finansutskottets förslag om ändring av riksdagens tidigare beslut om höjd nedre gräns för statlig inkomstskatt.