Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv

Datum: 2013-12-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 708189-13/112

Fi2013/4037

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad generaldirektör.