Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)

Datum: 2013-01-07

Dnr/målnr/löpnr:
131 694625-12/112
Ju2012/6516/L1
 
Promemorian innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på innehållet i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit; rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Stig Schultz, föredragande.