Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Datum: 2013-12-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 689752-13/112

Ju2013/7809/L1

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad generaldirektör.