Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om tröskeleffekter och förnybar el

Datum: 2013-12-09

Dnr/målnr/löpnr:

131 684334-13/112

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning N2013/5153/E

Skatteverket har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inga synpunkter på förslagen.