Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 650920-13/112

Fi 2013/1446

Betänkandet innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad generaldirektör.