Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till krav på rapportering av kadmiumhalter i mineralgödselmedel till Produktregistret; ändring av KIFS 2008:2

Datum: 2013-11-15

Dnr/målnr/löpnr:

131-649134-13/112

Er beteckning H13-02040

Skatteverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Remissen innehåller inget som berör skatteområdet och Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.