Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Naturvårdsverkets rapport ” Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”

Datum: 2013-04-22

Dnr/målnr/löpnr:

131-62644-13/112

Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning M2012/3318-KL

Naturvårdsverkets rapport innehåller inga konkreta förslag men ger exempel på områden som bör utredas vidare. Områdena berör Skatteverkets verksamhetsområde. Med anledning av det vill Skatteverket framföra att det är väsentligt att de förändringar som kan bli aktuella inte medför att skattesystemet blir mer komplicerat.