Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (Ds 2013:62)

Datum: 2013-12-02

Dnr/målnr/löpnr:

131 607260–13/112

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

(Ju 2013/6552/L7)

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inga synpunkter på det lämnade förslaget.