Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

Datum: 2013-12-02

Dnr/målnr/löpnr:

131 598864-13/112

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

(A2013/3637/A)

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inga synpunkter på de lämnade förslagen.