Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring – FI Dnr 13-795

Datum: 2013-09-24

Dnr/målnr/löpnr:

131 585008-13/112

Den föreslagna justeringen av den nya metoden för val av räntesats vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar berör inte Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.