Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63)

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 574309-13/112

Dnr Ju2013/6278/DOM

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.