Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Datum: 2013-09-02

Dnr/målnr/löpnr:

131-429258-13/112

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget om att Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap får i uppdrag att till­handa­hålla grundläggande utbildning i relevanta folk­rättsliga regler.