Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria; Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

Datum: 2013-08-01

Dnr/målnr/löpnr:

131-429240-13/112

Er beteckning Fi2013/2608

Skatteverket har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria.

Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.