Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU 2013:42: Tillsyn över polisen

Datum: 2013-09-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 421921-13/ 112

Skatteverket har inga synpunkter på kommitténs förslag.