Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkande SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (A 2013/178/A)

Datum: 2013-09-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 414787-13/112

Betänkandet innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.