Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Förslag om skydd av den sjukpeninggrundande inkomsten vid korttidsarbete

Datum: 2013-08-05

Dnr/målnr/löpnr:

131 396915-13/112

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2013-06-13, S2013/4501/SF

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet. Skatteverket har inga synpunkter att lämna på förslaget.