Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Datum: 2013-08-30

Dnr/målnr/löpnr:

131 389718-13/112

Finansdepartementet   
103 33 Stockholm

Fi2012/3828

Skatteverket tillstyrker förslaget att slopa flerpassageregeln som gäller för passager till och från Lidingö. Skatteverket har i övrigt inget att erinra mot förslaget.