Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria; Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Datum: 2013-09-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 389602-13/112

Er beteckning N2013/2837/E

Skatteverket anser att det är väsentligt att ett genomförande av förslaget om särdebitering av elektrisk kraft (avsnitt 11.2) samordnas med ett genomförande av förslaget i SOU 2013:46 om att överföra skattskyldigheten för energiskatt från elleverantörerna till nätinnehavarna. Samordningen bör ske på ett sådant sätt att man går direkt från nuvarande princip till en princip där nätinnehavarna är skattskyldiga. Detta för att undvika komplikationer för de fastighetsägare som skulle kunna bli skattskyldiga p.g.a. kravet på särdebitering av elektrisk kraft endast under en mellanperiod.

I övrigt har Skatteverket inget att erinra mot förslaget.