Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Vägval för premiepensionen Ds 2013:35

Datum: 2013-09-02

Område: -

Dnr/målnr/löpnr:

131 374637-13/112

Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Rapporten innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inte några synpunkter att lämna.