Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen (S 2013/3257/FST)

Datum: 2013-07-08

Dnr/målnr/löpnr:

131 357977-13/112

Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM


Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhets- eller kompetensområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.