Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar – FI Dnr 13-795

Datum: 2013-06-17

Dnr/målnr/löpnr:

131 344222-13/112

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM

Den föreslagna nya metoden för val av räntesats vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar berör inte Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.