Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

E-röstning och andra valfrågor, SOU 2013:24

Datum: 2013-08-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 329346-13/112

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM


Ju2013/3126/L6

Skatteverket lämnar följande yttrande över rubricerat betänkande. Verkets yttrande begränsar sig till det som berör folkbokföringsverksamhetens arbetsområde.

Skatteverket har inget att erinra mot förslaget om rösträtt och valbarhet för vissa EU-medborgare som inte är folkbokförda i Sverige. I övrigt har Skatteverket inga synpunkter på förslagen.