Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ersättning för polisbevakning (Ds 2013:24)

Datum: 2013-06-17

Dnr/målnr/löpnr:

131 325544-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


Skatteverket har anmodats avge yttrande över rubricerad promemoria.

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inga synpunkter på förslagen.